Interlocutors

Què són els interlocutors?

Qui som i què fem les Interlocutores i Interlocutors:

1. Pare, mare o tutor/a voluntari/a de cada classe, intermediador/a i comunicador/a entre l'AFA i la resta de famílies de la seva classe.

Facilitar i agilitzar la comunicació entre ambdues parts, per a poder informar i donar resposta d'una manera més ràpida i directa. (Els interlocutors/es estan detallats a la web de l’AFA).

2. Actitud participativa, oberta i constructiva.

3. Recordar que les famílies estem associades per a proporcionar una feliç vivència escolar als fills/es i que estem al servei dels infants, en primer lloc.

4. Ser referent per la resta de famílies de la classe o curs.

5. Fer arribar els comunicats de l’AFA a les famílies de cada classe o curs a través del canal de comunicació establert (WhatsApp).

6. Promoure i animar la participació a les activitats i iniciatives de l’AFA a les famílies de la classe/curs.

7. Implicar-se, sempre que es pugui, en la preparació, realització i recollida d’activitats de l’AFA.

8. Recollir propostes, dubtes i conflictes de la resta de famílies per a la millora del funcionament del curs. En cas de dubte, consultar amb president/a i contacte d’interlocutors/es de l’AFA; guiar les famílies segons la consulta realitzada:

a. Pedagògic: tutor/a o cap d’estudis.
b. Econòmic: secretaria.
c. Organització escola: secretaria, cap d’estudis.
d. Famílies: interlocutor/a, AFA.

9. Coordinar-se amb la resta d’interlocutors/es i referent de l’AFA sempre que sigui necessari.

10. Fer propostes de millora (comunicació amb les famílies, activitats, infraestructura de l’escola, organització de l’AFA, fomentar la participació, temes per treballar a nivell familiar o altres temes d’interès).

INSCRIU-TE enviant mail a afa@afaescolaarrels.cat indicant:

-Nom i Cognoms

-Curs per fer d'Interlocutor

-Número de mòbil per afegir-vos al grup de WhatsApp d'Interlocutors

Tan aviat ens sigui possible us respondre'm.